Over MedWeb Belgie

MedWeb BV is een internetbedrijf voor artsen. Onze producten bestaan uit: de MedWeb-vacaturebank, MedSchool en MedSpace. Naast begeleiding van onze klanten integreert en combineert MedWeb de applicaties die door MedWeb Development Lab worden gebouwd, tot een waardevol servicepakket voor artsen. MedWeb is actief in Nederland, Belgiƫ en Duitsland.

MedWeb is in 1995 ontstaan als initiatief van Vincent van Pelt, Arts-informaticus.


Colofon

Uitgever: MedWeb BV
Algemeen directeur en eigenaar: drs. J.P. Gallas
Algemeen directeur en eigenaar: P.R.J. Gallas, internist-endocrinoloog
Adjunct directeur: Hilleke Schenk
Technische realisatie: René ScheeningHenk Versteeg en Pavel Konstantinov
Helpdesk en administratie: Jane van der Heijden en Rémi van der Heide
Administratie: Huey van Zijl
Grafisch ontwerp: Dickhoff Design, Amsterdam
De MedWeb-redactie wordt bijgestaan door een team van medisch specialisten.
MedWeb BV
Melkpad 37
1217 KB Hilversum
Nederland
E-mail: info@medweb.nl
Telefoon 02-5122191
Melkpad 37

Zie voor een routebeschrijving de pagina met contactgegevens.


Verantwoording

MedWeb BV, uitgever van de MedWeb-site, besteedt de uiterste zorg aan een zo betrouwbaar en correct mogelijke weergave van de informatie en aan het tegengaan van een oneigenlijk gebruik van deze site. MedWeb kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële of immateriële schade, direct of indirect geleden door de inhoud of het gebruik van MedWeb.


Copyright

Niets uit deze site mag worden aangewend voor ander dan particulier gebruik, elektronisch of in drukvorm, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever.